2321022525 Πρίγκηπος Χριστοφόρου 1, Σέρρες katsiampeki@hotmail.com
hero image
 
 
 
 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Κατσιαμπέκη Χ. & ΣΙΑ ΟΕ Μικροβιολογικό Εργαστήριο | Σέρρες


Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων είναι αιματολογικές εξετάσεις που μετρούν την ποσότητα φαρμακευτικών ουσιών στο αίμα του εξεταζόμενου.

Με βάση τα αποτελέσματα, ο θεράπων ιατρός ρυθμίζει ανάλογα τη δοσολογία της θεραπευτικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες.
Συγκεκριμένα, μπορεί να δείξουν, είτε οξεία τοξικότητα λόγω χορήγησης υπερβολικών δόσεων ενός φαρμάκου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε χρόνια τοξικότητα λόγω τοξικής άθροισης του φαρμάκου σε μακροχρόνια χορήγηση.

Ο τακτικός έλεγχος της συγκέντρωσης ενός φαρμάκου στον οργανισμό συμβάλει στη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων μπορούν να ανιχνεύσουν ενδεικτικά τις παρακάτω φαρμακευτικές ουσίες:
Βαλπροϊκό οξύ (Valproic Acid, Depakine)
Φαινυτοΐνη (Phenytoin, Dilantin, Epanutin)
Λαμοτριγίνη (Lamotrigine, Lamictal)
Φαινοβαρβιτάλη (Phenobarbital, Luminal)
Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine, Tegretol)
Οξυκαρβαζεπίνη (Oxcarbazepine)
Αμιωδαρόνη (Amiodarone, Angoron)
Λεβετιρακετάμη (Levetiracetam, Keppra)
Λίθιο (Lithium)
Διγοξίνη (Digoxin)
Διγιτοξίνη (Lanatoxin)
Υδαντοΐνη (Hydantoin)
Κυκλοσπορίνη (Cyclosporine)
Κλοζαπίνη (Clozapine)
Βανκομυκίνη (Vancomycin)
Θεοφυλλίνη (Theophylline)
 

Τοξικολογικές εξετάσεις για επίπεδα ουσιών
Κοκαΐνη
Αμφεταμίνη
Μεθαμφεταμίνη
Χασίς
Έκσταση
Ηρωίνη
Βενζοδιαζεπίνες